Velkommen tilFlow Design Bureau ASNational Instruments sertifisertLabVIEW og RealtimeNumeriske StrømningsberegningerCFDVanninjeksjon i sugerørDiffCon

Velkommen til

Flow Design Bureau AS

Med personell som er motivert, dedikert og med høyt utdanningsnivå, fokuserer FDB på teknologiutvikling basert på kundens ideer men også for egen produktlinje. Gitt erfaring på avansert men nyttige ingeniørverktøy og måleteknikk, leverer FDB konsulenttjenester av høy kvalitet.

National Instruments sertifisert

LabVIEW og Realtime

FDBs ansatte vedlikeholder den høyeste sertifiseringen for LabVIEW programmerere, og FDB er alliansepartner med National Instruments (NI). Med LabVIEW og NI-produkter, utvikler FDB løsninger fra frittstående HMI eller GUI til nettverksbaserte datainnsamlere og kontrollere.

Numeriske Strømningsberegninger

CFD

FDB bruker avansert 1D og 3D CFD verktøy for å løse utfordringer knyttet til strømning og varmeovergang for systemer og komponenter for et større antall industrier. FDB representerer også InnoFour i Norge. InnoFour selger og leverer støtte til programvare fra Mentor Graphis, bl.a FloMaster

Vanninjeksjon i sugerør

DiffCon

DiffCon er et strømningskontrollsystem som skyter vann tangentielt inn i sugerør på vannturbiner. På denne måte dempes trykkpulsasjoner, og tillatt operasjonsområde økes. Dette gir mer fleksibilitet i drift og kan medføre økt total inntjening. FDB levere en komplett løsning til din turbinenhet.

Velkommen til Flow Design Bureau AS.

Kontakt oss

Om FDB

FDB er et teknologiutviklingsselskap med stor kompetanse og erfaring på industrielle strømningssystemer.

FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer. Fra 2009 er FDB agent for programvaren FloMaster fra Mentor Graphics, og fra 2014 er FDB allianse-partner med National Instruments. Partner-statusen involverer kvalifisering på høyt nivå av dedikert personell i FDB.

 

En hovedsatsing hos FDB er strømningskontrollteknologi (Flow Control), som defineres av FDB som utvikling og bruk av teknikker og teknologier som forbedrer ytelse og reduserer ødeleggende belastning på eksisterende strømningssystemer. FDB jobber kontinuerlig med denne typen prosjekter, blant annet gjennom å støtte ph.d. og master studier ved NTNU. DiffCON er et eksempel på strømningskontrollteknologi.

 

I tillegg til bransjekompetanse, innehar FDB ekspertise på ingeniørverktøy som ANSYS CFD og FloMaster, for numeriske strømningsberegninger, og LabVIEW og produkter fra National Instruments, for realisering av løsninger for datainnhenting, analyse og datatransport. Verktøyene benyttes i utgangspunktet på interne utviklingsprosjekter, og i forbindelse med FDB produktlinjen, meg gjør det også mulig for FDB å tilby klassisk ingeniør-konsulenttjenester av høy kvalitet.

FDB-Team

 

Nyheter

20
Dec
By Håkon Francke
0 Comments

Tilstandsdata til Osisoft/PI- connector

Til Kvilldal kraftverk har FDB levert et NI-CompactRIO (cRIO) loggesystem som overfører vannveisdata til Osisoft/PI- Connector. Kvilldal kraftverk er eid og driftes av Statkraft, og er et kraftverk i Ulla-Førre utbyggingen i Rogaland. Kvilldal er også Norges største vannkraftverk målt etter installert effekt: >1200MW….

Read More
10
Oct
By Andreas Tønnessen
0 Comments

Ny ansatt i FDB

I oktober 2017 startet Andreas Tønnessen hos FDB. Andreas er nyutdannet elkraft-ingeniør fra NTNU, og var i et engasjement hos Sira-Kvina Kraftselskap før har begynte hos oss. Andreas vil i utgangspunktet være vår feltingeniør, og vil følge opp våre instrumentleveranser og måleoppdrag. Med elektrokompetansen…

Read More
18
May
By Håkon Francke
0 Comments

Pipe transient in Stavanger

As part of FDB’s ambitions on technology development for the energy business a major testing on pipe transients takes place in Stavanger. IRIS, the International Research Institute of Stavanger, hosts the testing and provides the flow loop used, see link for…

Read More
Nyhetsarkiv

Systemer

FDB utvikler overordnede systemer som kobler sammen måleresultatene fra flere instrumenter og strømningskontrollteknologier, og på denne måten gir merverdi. Eksempler er DiffCON, som gir økt utnyttelse av inntjening for hver turbinenhet, og HydroCord som gir kontroll pålevetid nåtilstand av turbinsystemet. Begge systemer utvikles i samarbeid med Statkraft.

 

HydroCord – Tilstandsovervåking for vannkraftverk

Hydro power monitoring and optimization system. In a major Statkraft initiated development project, finally coined HydroCord, FDB served as the main supplier of programming and hardware solutions. The overall scope of HydroCord being condition monitoring of the water conduits of hydropower, but the real novelty being a focus on real-time and continuous monitoring of the unit’s efficiency. This focus allows for further economic optimization for the operator of the units.

Les mer

 

DiffCon – Vanninjeksjon i sugerør

DiffCon shoots water tangentially into the draft tube, or turbine exit pipe, in order to stabilize the flow field, reduced pressure fluctuations and loads on the shaft dynamic system. By applying DiffCon operators can increase the safe operating range for Francis type turbines, and especially exploit the low load regions.

 

 

Les mer

 

 

 

Instrumenter

Våre instrumenter utfordrer de eksisterende driftsbegrensningene på turbinmaskineriet. Vårt mål er å bidra til mer effektiv drift og bedre inntjening som følge av bedret forståelse av driftsbegrensninger. FDBs instrumenter kan rapportere og fjernstyres på en sikker måte fra driftssentralen og dermed brukes i daglig planlegging.

 

Cavitation Meter

The CM uses standard sensors positioned on exterior faces of the fluid machinery under investigation. A NI CompactRIO unite acquires, process and analyze data, and report a measure indicating cavitation intensity within the flow. In practice this measure act as cavitation detection, in an industrial flow context, in addition to indicating relative strength of the cavitation. The development of the instrument also constituted a part of the phd- work delivered by FDB’s Jarle Ekanger in 2016.

Easy DAQ

EasyDAQ, FDBs entry model for data acquisition, typically configured to acquire mA and Voltages signals and with easy display and storage opportunities. Choose between stand-alone and lap-top driven data acquisition (DAQ). The EasyDAQ hardware allows further client specified customization in order to fit specific needs.

 

 

 

 

Impact Monitor

The IM reuses much of the principles and sensor-technology behind the Cavitation Monitor, but with a focus on detecting impacts between solids and wetted walls within the fluid machinery. The IM reports impact statistics including number of impacts and strength of impacts.

 

 

 

 

 


Water Quality Monitoring

FDB’s water-quality monitor acquire input from any type sensor such as pressure, temperature, dissolved oxygen, pH etc. The uniqueness of FDB’s solution lays in the ability to process and report data as they are collected, and the possibility to expand the system by adding units and sensors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programvare

FDB leverer spesialtilpasset programvare som strekker seg fra enkle menneske-maskin-grensesnitt-applikasjoner, til programvare for kontroll av prosesser. Grensesnittet i våre løsninger kan tilpasses de fleste grafiske profiler. Programmeringen gjøres i LabVIEW fra Nationsal Instruments.

 

 

FDB Eta

Programvare for termodynamiske virkningsgradsmålinger

FDB ETA er spesiallaget for termodynamiske virkningsgradsmålinger og tar seg av alt fra selve dataloggingen, til beregning av virkningsgrads og falltap, for å nevne noe. Målingen og dataene blir kontrollert i henhold til IEC41 i sanntid under målingen.

Programvaren gir brukervennlig datalogging og dataverifisering, som beregner og visualiserer resultater i sanntid. Støttede sensorsystmer er bl.a. Seabird temperatursensorer, Digiquartz trykksensorer, og National Instruments DAQmx.

 

FDB SAT (Shaft Alignment Tool)

Programvare for akseloppretting og luftgapsmålinger

Denne programvaren levers med hardware og sensorpakker for logging og beregning av rundhet og rakhet på akselstrengen. Utstyret kan også leveres med sensorer for måling av luftgap mellom rotor og stator.

Programvaren gir brukervennlig datalogging av dataverifisering. Programmet gir 3D-visualisering av akselstreng og av luftgap-analyse. Hardware bygges inn i og leveres i Pellicase-kofferter.

 

 

Tjenester

Bassert på eget utviklingsarbeid har vi oppnådd kunnskap og kompetanse som kan brukes av andre. Det er spesielt innenfor tre områder dette gjelder: Måletekninkk, assistanse på LabVIEW og NI-produkter, og numeriske strømningsberegninger (CFD) og dynamiske analyser.

 

Måleteknikk

  • Termodynamisk virkningsgradsmåling på vannkraftanlegg. FDBs målinger skjer ofte i tilknytning til igangsetting av andre produkter, men FDB gjør målinger i hht gjeldende standarder og har god erfaring i design og utforming av produksjonsunderlag for rammer og andre løsninger knyttet til denne type måling.
  • Fingeravtrykksmåling på kavitasjonsintensitet. Ofte i forberedelser for installasjon av kavitasjonsmåler kan FDB gjennomføre en fingeravtrykksmåling av kavitasjon. Målingen kombineres med trykkdynamikk og akselkast.

 

 

 

LabVIEW og National Instruments

Already at the very start of FDB, the software LabVIEW from National Instrument (NI) played a major role. Around 2010 a shift in our approach occurred when we started to install our LabVIEW/ NI solutions and products as integrated parts in process systems. In order to continue deliver high quality and robust solutions, our already experienced personnel started the formal certification program offered by NI. Håkon Francke holds the highest-level certification, the Certified LavVIEW Architect (CLA). FDBs focus on formalizing competencies constituted a major part in FDB becoming a partner in NI’s alliance program. Through this program, FDB acts as a domain expert for the Energy/ Hydropower businesses.

CFD og Dynamiske Analyser

  • Beregning av strømning og varme i alle typer systemer og for forskjellige fluider: Væske, gass og flerfase.
  • Beregning av stabilitet i vannkraftverk: Bl.a. ved hjelp av LVTrans.
  • Utvikling av matematiske- fysikalske dynamiske modeller for fluidmekanisk-mekaniske systemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte

Dr. Håkon Francke
Certified LabVIEW Architect
Tlf: 41 30 29 21
Francke hf@fdb.no
Dr. Morten Kjeldsen
General Manager
Tlf: 48 23 23 80
Kjeldsen mk@fdb.no
Ingrid Vilberg
Product Engineer
Tlf: 93 45 87 54
iv@fdb.no
Dr. Jarle Vikør Ekanger
Instr. Eng. Specialist
Tlf: 92 20 09 17
Ekanger je@fdb.no
Andreas Tønnessen
Field Engineer
Tlf: 95 03 48 85
Tønnessen at@fdb.no

Her finner du oss