FDB Tjenester

Basert på eget utviklingsarbeid har vi oppnådd kunnskap og kompetanse som kan brukes av andre. Det er spesielt innenfor tre områder dette gjelder: Måleteknikk, assistanse på LabVIEW og NI produkter og Numeriske strømningsberegninger (CFD) og dynamiske analyser.

Måleteknikk:
• Termodynamisk virkningsgradsmåling på vannkraftanlegg. FDBs målinger skjer ofte i tilknytning til igangsetting av andre produkter, men FDB gjør målinger i hht gjeldende standarder og har god erfaring i design og utforming av produksjonsunderlag for rammer og andre løsninger knyttet til denne type måling.
• Fingeravtrykksmåling på kavitasjonsintensitet. Ofte i forberedelser for installasjon av kavitasjonsmåler kan FDB gjennomføre en fingeravtrykksmåling av kavitasjon. Målingen kombineres med trykkdynamikk og akselkast.

LabVIEW og NI:
• Etablere test-stand, som permanent løsning eller leieobjekt: sensorspesifikasjon, datainnsamling, analyse og lagring.
• HMI for datainnsamling og kontrollere.
• Gjennomgang av andres koding, og kompetanseoppbygging hos eksterne.

CFD og Dynamiske analyser:
• Beregning av strømning av varme i alle typer systemer og for forskjellige fluider: Væske, gass og flerfase.
• Beregning av stabilitet i vannkraftverk: Bl.a. ved hjelp av LVTrans.
• Utvikling av matematiske- fysikalske dynamiske modeller for fluidmekanisk-mekaniske systemer.