Partiell utladning

Beskrivelse

For å utvide produktportofolien sin mot komplette målesystemer har MC-Monitoring inngått en samarbeidsavtale med firmaet Sparksinstruments. 

Sparksinstruments leverer sensorer for partiell utladning med et måleområde fra 7,5kVrms til 24kVrms fase-jord.

Overvåkningsløsninger

Bruksområder

Tilgjengelige modeller

Ta kontakt for mer informasjon