Velkommen tilFlow Design Bureau ASNational Instruments sertifisertLabVIEW og RealtimeNumeriske StrømningsberegningerCFDVanninjeksjon i sugerørDiffCon

Velkommen til

Flow Design Bureau AS

Med personell som er motivert, dedikert og med høyt utdanningsnivå, fokuserer FDB på teknologiutvikling basert på kundens ideer men også for egen produktlinje. Gitt erfaring på avansert men nyttige ingeniørverktøy og måleteknikk, leverer FDB konsulenttjenester av høy kvalitet.

National Instruments sertifisert

LabVIEW og Realtime

FDBs ansatte vedlikeholder den høyeste sertifiseringen for LabVIEW programmerere, og FDB er alliansepartner med National Instruments (NI). Med LabVIEW og NI-produkter, utvikler FDB løsninger fra frittstående HMI eller GUI til nettverksbaserte datainnsamlere og kontrollere.

Numeriske Strømningsberegninger

CFD

FDB bruker avansert 1D og 3D CFD verktøy for å løse utfordringer knyttet til strømning og varmeovergang for systemer og komponenter for et større antall industrier. FDB representerer også InnoFour i Norge. InnoFour selger og leverer støtte til programvare fra Mentor Graphis, bl.a FloMaster

Vanninjeksjon i sugerør

DiffCon

DiffCon er et strømningskontrollsystem som skyter vann tangentielt inn i sugerør på vannturbiner. På denne måte dempes trykkpulsasjoner, og tillatt operasjonsområde økes. Dette gir mer fleksibilitet i drift og kan medføre økt total inntjening. FDB levere en komplett løsning til din turbinenhet.

Velkommen til Flow Design Bureau AS.

Kontakt oss

Om FDB

FDB er et teknologiutviklingsselskap med stor kompetanse og erfaring på industrielle strømningssystemer.

FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer. Fra 2009 er FDB agent for programvaren FloMaster fra Mentor Graphics, og fra 2014 er FDB allianse-partner med National Instruments. Partner-statusen involverer kvalifisering på høyt nivå av dedikert personell i FDB.

 

En hovedsatsing hos FDB er strømningskontrollteknologi (Flow Control), som defineres av FDB som utvikling og bruk av teknikker og teknologier som forbedrer ytelse og reduserer ødeleggende belastning på eksisterende strømningssystemer. FDB jobber kontinuerlig med denne typen prosjekter, blant annet gjennom å støtte ph.d. og master studier ved NTNU. DiffCON er et eksempel på strømningskontrollteknologi.

 

I tillegg til bransjekompetanse, innehar FDB ekspertise på ingeniørverktøy som ANSYS CFD og FloMaster, for numeriske strømningsberegninger, og LabVIEW og produkter fra National Instruments, for realisering av løsninger for datainnhenting, analyse og datatransport. Verktøyene benyttes i utgangspunktet på interne utviklingsprosjekter, og i forbindelse med FDB produktlinjen, meg gjør det også mulig for FDB å tilby klassisk ingeniør-konsulenttjenester av høy kvalitet.

FDB-Team

 

Nyheter

Ny ansatt i FDB

I mars 2019 startet Carl Bergan i FDB: Carl disputerte sin doktorgrad innenfor vannkraftmaskiner i mars 2019, og vil danne grunnlaget for FDB sin strømingssystem-avdeling. Carl sin kompetanse ligger i…

Nyhetsarkiv

Kontrollsystemer

FDB utvikler overordnede systemer som kobler sammen måleresultatene fra flere instrumenter og strømningskontrollteknologier, og på denne måten gir merverdi. Eksempler er DiffCON, som gir økt utnyttelse av inntjening for hver turbinenhet, og HydroCord som gir kontroll pålevetid nåtilstand av turbinsystemet. Begge systemer utvikles i samarbeid med Statkraft.

 

DiffCon

Vanninjeksjon i sugerør

 

 

 

 

Monitoreringssystemer

Våre instrumenter utfordrer de eksisterende driftsbegrensningene på turbinmaskineriet. Vårt mål er å bidra til mer effektiv drift og bedre inntjening som følge av bedret forståelse av driftsbegrensninger. FDBs instrumenter kan rapportere og fjernstyres på en sikker måte fra driftssentralen og dermed brukes i daglig planlegging.

 

Kontinuerlig virkningsgrad

RTETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målesystemer

FDB leverer spesialtilpasset programvare som strekker seg fra enkle menneske-maskin-grensesnitt-applikasjoner, til programvare for kontroll av prosesser. Grensesnittet i våre løsninger kan tilpasses de fleste grafiske profiler. Programmeringen gjøres i LabVIEW fra Nationsal Instruments.

 

 

 

Sensorer

FDB har inngått et partnersamarbeid med det sveitsiske firmaet MC-Monitoring om distribusjon av MC-Monitoring sine sensorer i det nordiske markedet.
MC-Monitoring leverer sensorer for overvåkning av de elektriske og mekaniske komponentene i elektriske maskiner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester

Bassert på eget utviklingsarbeid har vi oppnådd kunnskap og kompetanse som kan brukes av andre. Det er spesielt innenfor tre områder dette gjelder: Måletekninkk, assistanse på LabVIEW og NI-produkter, og numeriske strømningsberegninger (CFD) og dynamiske analyser.

 

Måleteknikk

  • Termodynamisk virkningsgradsmåling på vannkraftanlegg. FDBs målinger skjer ofte i tilknytning til igangsetting av andre produkter, men FDB gjør målinger i hht gjeldende standarder og har god erfaring i design og utforming av produksjonsunderlag for rammer og andre løsninger knyttet til denne type måling.
  • Fingeravtrykksmåling på kavitasjonsintensitet. Ofte i forberedelser for installasjon av kavitasjonsmåler kan FDB gjennomføre en fingeravtrykksmåling av kavitasjon. Målingen kombineres med trykkdynamikk og akselkast.

 

 

 

LabVIEW og National Instruments

Already at the very start of FDB, the software LabVIEW from National Instrument (NI) played a major role. Around 2010 a shift in our approach occurred when we started to install our LabVIEW/ NI solutions and products as integrated parts in process systems. In order to continue deliver high quality and robust solutions, our already experienced personnel started the formal certification program offered by NI. Håkon Francke holds the highest-level certification, the Certified LavVIEW Architect (CLA). FDBs focus on formalizing competencies constituted a major part in FDB becoming a partner in NI’s alliance program. Through this program, FDB acts as a domain expert for the Energy/ Hydropower businesses.

CFD og Dynamiske Analyser

  • Beregning av strømning og varme i alle typer systemer og for forskjellige fluider: Væske, gass og flerfase.
  • Beregning av stabilitet i vannkraftverk: Bl.a. ved hjelp av LVTrans.
  • Utvikling av matematiske- fysikalske dynamiske modeller for fluidmekanisk-mekaniske systemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte

Håkon Francke, MSc, PhD
Mech. Eng. Specialist
Certified LabVIEW Architect
Tlf: 41 30 29 21
Franckehf@fdb.no
Morten Kjeldsen, PhD
General Manager
Tlf: 48 23 23 80
Kjeldsenmk@fdb.no
Ingrid Vilberg, MSc, PhD
Flow Control Specialist
Tlf: 93 45 87 54
Vilbergiv@fdb.no
Jarle Vikør Ekanger, MSc, PhD
Instr. Eng. Specialist
Tlf: 92 20 09 17
Ekangerje@fdb.no
Andreas Vanglo Tønnessen, BSc
Field Engineer
Tlf: 95 03 48 85
Tønnessenat@fdb.no
Carl Werdelin Bergan, MSc, PhD
Flow Systems Specialist

Tlf: 47 33 09 31

carl.bergan@fdb.no

Her finner du oss