Kavitasjonsovervåkning

Kavitasjonsmonitoren bruker standard sensorer for måling av høyfrekvent vibrasjon montert eksternt på maskinen som overvåkes. En NI cRIO-enhet leser, prosesserer og analyserer data fortløpende og indikerer nivå av kavitasjon i nær sanntid (<1min). Produktet leverer indikasjon på tilstedeværelse av kavitasjon, og en relativ intensitet på denne. Instrumentet og metodikken ble utviklet som en del av PhD-arbeidet til FDBs Jarle Vikør Ekanger i 2016.