FDB Nyheter

Ny ansatt i FDB

I mars 2019 startet Carl Bergan i FDB: Carl disputerte sin doktorgrad innenfor vannkraftmaskiner i mars 2019, og vil danne grunnlaget for FDB sin strømingssystem-avdeling. Carl sin kompetanse ligger i…

Litro- Nytt forskningsprosjekt hos FDB

Flow Design Bureau AS i et konsortium sammen med NTNU, Statkraft og Sira-Kvina kraftselskap fikk støtte gjennom Norges Forskningsråd sitt EnergiX program til å gjennomføre Litro (Løft og Transport av partikler i vannkrafttunneler). Dette er et IPN prosjekt…

FDB medlem av HydroCen

FDB er fra 06. september medlem av HydroCen. HydroCen er et forskningssenter som gjennom sin forskningsinnsats skal bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at…

5 år som NI Alliance Partner

Vi deltok på National Instruments Alliance Day i Amsterdam 15. mars, og fikk utmerkelse for fem år som NI Alliance Partner. National Instruments (NI) leverer maskinvare og loggeutstyr, samt programvaren…

PTK 2018

Hele FDB var tilstede på vannkraftkonferansen PTK i Trondheim 5.-7. mars, her representert ved Andreas, Morten og Håkon på standen vår. Morten holdt et innlegg om vår leveranse av kontinuerlig…