Fiberoptisk akselerometer

Oversikt

Tåler høye elektriske og magnetiske felt

God elektrisk isolasjon (>65kVrms)

Dobbel output: Akselerasjon og forskyvning

Beskrivelse

Fiberoptiske sensorer er et av hovedproduktene til MC-Monitoring. FAS teknologien ble patentert i 2006 og blir kontinuerlig utviklet for bedre stabilitet i røffe miljø.

 

Typiske feil som kan detekteres

– Løse viklingsstaver

– Slitasje av isolasjonen

– Brudd eller utmattelsesskader i viklingsstavene

Overvåkningsløsninger

Bruksområder

Tilgjengelige modeller

  •  Dobbel output: Akselerasjon og forskyvning
  • 10m fiberoptisk kabel
  • Dobbel output : Akselerasjon og forskyvning
  • 10m fiberoptisk kabel
  • ATEX

Til M2&/1:

10m uarmert kabel 4×0,5mm2

  • P/N: 02.906.010
 

Til M5:

10m uarmert kabel 4×0,5mm2

  • P/N: 02.904.010

10m armert kabel 4×0,34mm2

  • P/N: 02.903.010