HydroCord

FDB har vært hovedleverandør av programmerings- og maskinvareløsninger til utviklingsprosjektet HydroCord, som ble startet av Statkraft. Hovedmålet for HydroCord er tilstandsovervåkning av vannveien i vannkraftverk, men den største nyheten er fokuset på sanntids- og kontinuerlig overvåkning av turbinens virkningsgrad. En kontinuerlig måling av virkningsgraden gjør det mulig å optimalisere driften med tanke på økonomi og vedlikehold.

 

Prototypen som er installert på Trollheim kraftverk består av fem uavhengige datainnsamlings -og analyseenheter, mens en hovedenhet samler alle målinger, gjør analyser og lagrer resultatene på eksterne disker. Prototypen er også spesiell fordi den inneholder tre uavhengige mål på virkningsgraden. Volumstrøm målt med ultralyd, Winter-Kennedy-måling og termodynamisk virkningsgradsmåling. I tillegg inneholder overvåkning av vannveien måling av falltap og transienter. FDB leverer komplette programmeringsløsninger og maskinvare til installasjoner av HydroCord.

For henvendelser om HydroCord, vennligst kontakt Erik J. Wiborg i Statkraft.