Partiell utladning

Beskrivelse

For å utvide produktportofolien sin mot komplette målesystemer har MC-Monitoring inngått en samarbeidsavtale med firmaet Sparksinstruments. 

Sparksinstruments leverer sensorer for PD-målinger med et måleområde fra 7,5kVrms til 24kVrms fase-jord. Sensorene kan enten monteres permanent, eller brukes som et flyttbart system.

Typiske feil som kan detekteres

– Delaminering av dellederisolasjonen

– Delaminering av hovedisolasjonen

– Glimming

Overvåkningsløsninger

Bruksområder

Tilgjengelige modeller

Ta kontakt for mer informasjon

generator