Velkommen tilFlow Design Bureau ASNational Instruments sertifisertLabVIEW og RealtimeNumeriske StrømningsberegningerCFDVanninjeksjon i sugerørDiffCon

Velkommen til

Flow Design Bureau AS

Med personell som er motivert, dedikert og med høyt utdanningsnivå, fokuserer FDB på teknologiutvikling basert på kundens ideer men også for egen produktlinje. Gitt erfaring på avansert men nyttige ingeniørverktøy og måleteknikk, leverer FDB konsulenttjenester av høy kvalitet.

National Instruments sertifisert

LabVIEW og Realtime

FDBs ansatte vedlikeholder den høyeste sertifiseringen for LabVIEW programmerere, og FDB er alliansepartner med National Instruments (NI). Med LabVIEW og NI-produkter, utvikler FDB løsninger fra frittstående HMI eller GUI til nettverksbaserte datainnsamlere og kontrollere.

Numeriske Strømningsberegninger

CFD

FDB bruker avansert 1D og 3D CFD verktøy for å løse utfordringer knyttet til strømning og varmeovergang for systemer og komponenter for et større antall industrier. FDB representerer også InnoFour i Norge. InnoFour selger og leverer støtte til programvare fra Mentor Graphis, bl.a FloMaster

Vanninjeksjon i sugerør

DiffCon

DiffCon er et strømningskontrollsystem som skyter vann tangentielt inn i sugerør på vannturbiner. På denne måte dempes trykkpulsasjoner, og tillatt operasjonsområde økes. Dette gir mer fleksibilitet i drift og kan medføre økt total inntjening. FDB levere en komplett løsning til din turbinenhet.

Velkommen til Flow Design Bureau AS.

Kontakt oss

Om FDB

FDB er et teknologiutviklingsselskap med stor kompetanse og erfaring på industrielle strømningssystemer.

FDB startet i 2001 og har siden den gang levert flere prosjekter, produkter og løsninger for og i samarbeid med kunder og partnere i marin, olje-gass og vannkraftnæringer. I 2014 ble FDB alliansepartner med National Instruments, og i 2018 ble vi agent for programvaren Flownex. Partner-statusen involverer kvalifisering på høyt nivå av dedikert personell i FDB.

En hovedsatsing hos FDB er strømningskontrollteknologi (Flow Control), som defineres av FDB som utvikling og bruk av teknikker og teknologier som forbedrer ytelse og reduserer ødeleggende belastning på eksisterende strømningssystemer. FDB jobber kontinuerlig med denne typen prosjekter, blant annet gjennom å støtte ph.d. og master studier ved NTNU. DiffCON er et eksempel på strømningskontrollteknologi.

I tillegg til bransjekompetanse, innehar FDB ekspertise på ingeniørverktøy som ANSYS CFD og Flownex, for numeriske strømningsberegninger, og LabVIEW og produkter fra National Instruments, for realisering av løsninger for datainnhenting, analyse og datatransport. Verktøyene benyttes i utgangspunktet på interne utviklingsprosjekter, og i forbindelse med FDB produktlinjen, meg gjør det også mulig for FDB å tilby klassisk ingeniør-konsulenttjenester av høy kvalitet.

FDB-Team

 

Nyheter

New staff member at FDB

On August 1st Claudia Pia joined the FDB team as our Product and UX designer. FDB delivers both digital and product solutions and she will contribute to both. She will…

New staff member at FDB

Early June Elia Antoniali joined FDB as part of an EU-Erasmus Internship program. Elia will continue his internship through November 2020 and will be the lead test-engineer of the LiTRo…

Nyhetsarkiv

Kontrollsystemer

FDB utvikler overordnede systemer som kobler sammen måleresultatene fra flere instrumenter og strømningskontrollteknologier, og på denne måten gir merverdi. Eksempler er DiffCON, som gir økt utnyttelse av inntjening for hver turbinenhet, og HydroCord som gir kontroll pålevetid nåtilstand av turbinsystemet. Begge systemer utvikles i samarbeid med Statkraft.

 

DiffCon

Vanninjeksjon i sugerør

 

 

 

 

Monitoreringssystemer

Våre instrumenter utfordrer de eksisterende driftsbegrensningene på turbinmaskineriet. Vårt mål er å bidra til mer effektiv drift og bedre inntjening som følge av bedret forståelse av driftsbegrensninger. FDBs instrumenter kan rapportere og fjernstyres på en sikker måte fra driftssentralen og dermed brukes i daglig planlegging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målesystemer

FDB leverer spesialtilpasset programvare som strekker seg fra enkle menneske-maskin-grensesnitt-applikasjoner, til programvare for kontroll av prosesser. Grensesnittet i våre løsninger kan tilpasses de fleste grafiske profiler. Programmeringen gjøres i LabVIEW fra Nationsal Instruments.

 

 

 

Sensorer

FDB har inngått et partnersamarbeid med det sveitsiske firmaet MC-Monitoring om distribusjon av MC-Monitoring sine sensorer i det nordiske markedet.
MC-Monitoring leverer sensorer for overvåkning av de elektriske og mekaniske komponentene i elektriske maskiner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester

Bassert på eget utviklingsarbeid har vi oppnådd kunnskap og kompetanse som kan brukes av andre. Det er spesielt innenfor tre områder dette gjelder: Måletekninkk, assistanse på LabVIEW og NI-produkter, og numeriske strømningsberegninger (CFD) og dynamiske analyser.

 

Måleteknikk

  • Termodynamisk virkningsgradsmåling på vannkraftanlegg. FDBs målinger skjer ofte i tilknytning til igangsetting av andre produkter, men FDB gjør målinger i hht gjeldende standarder og har god erfaring i design og utforming av produksjonsunderlag for rammer og andre løsninger knyttet til denne type måling.
  • Fingeravtrykksmåling på kavitasjonsintensitet. Ofte i forberedelser for installasjon av kavitasjonsmåler kan FDB gjennomføre en fingeravtrykksmåling av kavitasjon. Målingen kombineres med trykkdynamikk og akselkast.

 

 

 

LabVIEW og National Instruments

Programvaren LabVIEW fra National Instruments har vært en viktig del av FDB helt fra selskapets oppstart. I 2010 begynte vi å installere våre LabVIEW/NI-løsninger og produkter som integrerte deler i prosessystemer. For å kunne fortsette å levere robuste løsninger av høy kvalitet, startet flere av våre allerede erfarne ansatte på et formelt sertifiseringsprogram som tilbys av NI. Håkon Francke innehar sertifisering på høyeste nivå som Certified LabVIEW Architect (CLA). Dette fokuset på å formalisere vår kompetanse spilte en stor rolle da FDB ble partner i NIs allianseprogram, der FDB er sektorekspert for energi- og vankraftbransjen.

CFD og Dynamiske Analyser

  • Beregning av strømning og varme i alle typer systemer og for forskjellige fluider: Væske, gass og flerfase.
  • Beregning av stabilitet i vannkraftverk: Bl.a. ved hjelp av LVTrans.
  • Utvikling av matematiske- fysikalske dynamiske modeller for fluidmekanisk-mekaniske systemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte

Håkon Francke, MSc, PhD
Mech. Eng. Specialist
Certified LabVIEW Architect
Tlf: 41 30 29 21
Franckehf@fdb.no
Morten Kjeldsen, PhD
General Manager
Tlf: 48 23 23 80
Kjeldsenmk@fdb.no
Jarle Vikør Ekanger, MSc, PhD
Instr. Eng. Specialist
Tlf: 92 20 09 17
Ekangerje@fdb.no
Carl Werdelin Bergan, MSc, PhD
Flow Systems Specialist

Tlf: 47 33 09 31

carl.bergan@fdb.no
Claudia Pia, MSc
UX and Product Designer

Tlf: 91 90 48 04

Piaclaudia.pia@fdb.no
Elia Antoniali, BSc
Intern - Technical Support Engineer

Tlf: 91 90 30 95

Antonialielia.antoniali@fdb.no

Her finner du oss