Vannkvalitet

FDBs vannkvalitetsovervåking kan lese og lagre data fra de fleste typer sensorer; trykk, temperature, oppløst oksygen, pH, osv. Vårt system kan prosessere og analysere dataene i sanntid, samt rapportere om målingene via flere protokoller. Systemet kan enkelt utvides ved å legge til nye sensorer og loggekort.